KOSMOS-NEWS PARTY 2019 se uskuteční od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna 2019 v Pardubicích

_____________________________________________________________________________________________________________

Březen 2010


Kam za kosmonautikou - čtvrtek 25.března ...

25. března 2010 v 9:50
Dnes se v Praze konají dva programy věnované kosmonautice. Bohužel v téměř identických časech...

Od 17 hodin začne v Leteckém klubu hotelu DUO (Teplická 17, Praha 9, Střížkov) přednáška známého publicisty a spisovatele Pavla Toufara "Třináctá komnata kosmonautiky a kosmické skandály"

Od 18 hodin se v pražském Planetáriu (vedle Výstaviště) koná další z pravidelných setkání KosmoKlubu. Na pořadu jsou přednášky "Japonská kosmonautika - 2. část", "Kosmonautika jako maturitní projekt" a "Kosmonautické aktuality".

Historie kosmonautiky- přednáška ke stažení ...

22. března 2010 v 11:21
Přednáška "Historie kosmonautiky" z cyklu přednášek ČVUT "Kosmická technika známá neznámá" je ke stažení ve formátu PDF (1,36MB) z webu České kosmické kanceláře.

Historie kosmonautiky- přednáška ...

18. března 2010 v 9:59
Dovoluji si zde připomenout mojí dnešní přednášku na Katedře měření Elektrofakulty ČVUT.
Začíná se v 17:00 hodin, blážší informace jsou na speciálně k tomuto cyklu přednášek připravené webové stránce.

Kosmická technika známá neznámá ...

16. března 2010 v 12:41
Aktualizováno 31.3.2010 - doplněna anotace přednášky dr.Dvořáka na 29.4.2010

Katedra měření FEL ČVUT a Česká kosmická kancelář
pořádají odborné semináře
KOSMICKÁ TECHNIKA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
.
Semináře jsou určeny všem zájemcům o tuto tematiku.
Proto, jestli Vás náplň seminářů zaujala, rádi Vás na seminářích uvidíme!
.
Kde:
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Katedra měření, místnost 316d, 3.patro (nad studijním oddělením), Technická 2, 166 27 Praha 6
Kdy:
semináře začínají vždy v 17:00
.
čtvrtek 18.3.2010 - Úvod do historie kosmonautiky
Kosmická éra lidstva začala 4.října 1957 vypuštěním Sputniku, první umělé družice Země. Ale již dlouho před tím, za II. světové války, byly položeny základy kosmonautiky zkonstruováním německých vojenských raket V2… Historie kosmonautiky nejsou jen slavná vítězství, ale i tragické omyly a chyby. Předtím než mohl první člověk otisknout svojí stopu v měsíčním prachu, muselo dobrodružnou cestu prošlapat mnoho průzkumníků, lidských i zvířecích. Mnoho jich věčné lidské přání "dotknout se hvězd" zaplatilo svým životem…
Cestou od válečné rakety V2 do současnosti vás provede Milan Halousek z České kosmické kanceláře.
Přednáška ke stažení ve formátu PDF (1,36MB)
.
čtvrtek 8.4.2010 - Družicová navigace
Družicová navigace se stala skoro každodenní naší potřebou. Pro náš život založený na informačních technologiích je stále důležitější znát svou přesnou polohu kdekoli na zemském povrchu. V rámci semináře bude vysvětlen princip tohoto měření pomocí družicových systémů, porovnány jednotlivé systémy (americký GPS, evropský Galileo, ruský GLONASS atd.). Seminář Vás provede jak historií a současností družicové navigace, tak Vás i seznámí s vizemi v této oblasti. Odpoví Vám na otázky související se zprovozňováním evropského družicového systému Galileo a nejenom to.
Seminářem vás provede prof. Ing. František Vejražka, Katedra radioelektroniky, FEL, ČVUT v Praze.
.
čtvrtek 15.4.2010 - Přístrojové vybavení kosmických prostředků
Proč je tak obtížné v kosmu přežít? Jak lze překonat nástrahy prostředí? Čím se liší pozemní technika od té "kosmické"? Na tyto otázky odpoví tato přednáška, která současně umožní pohlednout do oblastí techniky, které jsou v kosmických aktivitách využívány a které přinášejí lidstvu prospěch. Pokusí se odpovědět, jak s pomocí ojedinělých přístrojů je možné posílit své smysly a získat nové obdivuhodné poznatky o okolním vesmíru. Historické mety "dobývání" kosmu jsou vyhrazeny pouze několika vyvoleným. V posledních několika desetiletích je však kosmická technika předmětem každodenního profesního zájmu a zdrojem obživy pro desetitisíce inženýrů po celé planetě. Na příkladech konkrétních technických řešení nahlédneme do této tvořivé a zodpovědné práce, bez které by nebylo slavných prvenství.
Seminářem vás provede Dr. Radek Peřestý, VZLÚ v Praze.
.
čtvrtek 29.4.2010 - Kosmická a letecká medicína a psychologie
Problematika dlouhodobého kosmického letu z pohledu medicínského a psychologického. Otázky habitatu, úpravy životního prostředí uvnitř kosmických lodí, vliv beztíže a přetížení, ebulismus.
Stres v sociální deprivaci, vliv opakovaných expozic beztíži, modelování krizových sociálních situací. Využití robotiky a miniaturizace, ale i virtuální reality nebo reálně pojaté teleportace.
Přednáší Doc. MUDr. Josef DVOŘÁK, CSc, člen Mezinárodní akademie letecké a kosmické medicíny, člen Mezinárodní astronautické akademie a dlouholetý spolupředseda Mezinárodní komise pro záchranu a studium bezpečnosti v kosmu.
.
čtvrtek 13.5.2010 - Aktivity České republiky v kosmonautice
Česká republika jako pokračovatel bývalého Československa se může vykázat bohatou tradicí kosmického výzkumu. Československo bylo jedním z nejaktivnějších členů mezinárodního programu Interkosmos. Tato spolupráce vyvrcholila řadou vlastních umělých družic Magion (1978-1996) a letem československého kosmonauta Vladimíra Remka (1978). Pro současný rozvoj kosmických aktivit v České republice, a to jak vědeckovýzkumných tak aplikačních a technologických, je klíčová mezinárodní spolupráce, především v rámci Evropy a Evropské kosmické agentury ESA, jíž je Česká republika členem od roku 2008. Programy ESA tedy představují pro české vědecké a průmyslové organizace široké možnosti k zapojení se do kosmických aktivit. Spolupráce České republiky a ESA má tedy z tohoto pohledu zásadní důležitost.
Širokým spektrem zapojení České republiky do kosmických aktivit vás provede Michal Václavík z České kosmické kanceláře.
.
V rámci bloku seminářů bude pořádána i večerní návštěva hvězdárny v Ondřejově. Informace k této akci budou podány na prvním či druhém semináři.
.
Bližší informace: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis
Kontakt: Ing.JanRoháč,Ph.D. xrohac@fel.cvut.cz

Festival vědy a techniky mládeže ...

14. března 2010 v 23:25
Ve čtvrtek a pátek (11.-12.3.2010) vyvrcholil v pardubickém společenském centru IDEON třetí ročník soutěže vědecké a technické tvořivosti dětí a mládeže Pardubického kraje.
Přes 150 soutěžních prací v kategorii "Junior" (děti 6.-9.tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a v kategorii "Středoškolák" představilo to nejlepší co studenti pardubického kraje dovedou zpracovat v širokém spektru vědních a technických oborů od mediciny, sociologie či společenskovědních oborů, přes zoologii, botaniku, chemii až po astronomii, elektrotechniku a robotiku.
Velmi vysoká úroveň řady představených a dokonale odprezentovaných projektů dává tušit, že se zde vyvíjí mnoho zajímavých budoucích vědeckých a technických kádrů.
Já, jako jeden z hodnotitelů soutěžních projektů, jsem jen rád, že z "mého" oboru se objevilo několik zdařilých a zajímavých prací - a to v kategorii těch mladších (projekty Černá díra, UFO, Sluneční soustava, Zvířata ve vesmíru, Orbitální stanice na oběžné dráze kolem Země), tak i v kategorii středoškolských projektů (Peltierův článek, Keplerovská mechanika, Gama záblesky).

Absolutním vítězem - i když vítězi jsou všichni, kdo se soutěže zúčastnili - se stal student Gymnázia Litomyšl Filip Naiser se zařízením, které umožňuje ovládání počítače (psaní i hry!!!) pouze pohybem oka. Se svým projektem bude reprezentovat mladé české vědce na celosvětovém Festivalu vědy v americkém Houstonu.

Není možné zde vyjmenovat ani část z projektů, představených v Pardubicích nadšenými mladými vědci a techniky - snad tedy alespoň pro přiblížení atmosféry krátký šot z pátečních podvečerních Událostí v regionu České televize a pár fotografií...

Student Filip Naiser se svým vítězným projektem "Eye-Controlled Cursor"
Kategorie "Junior" - část projektů z kosmonautiky a astronomie...
Kategorie "Středoškolák" - projekt z astronomie a akustiky...
Kategorie "Středoškolák" - projekty z astromonie a fyziky...


Kam za kosmonautikou ...

7. března 2010 v 13:44
Jen v krátkosti bych zde chtěl upozornit na několik akcí s kosmo tématikou v nejblžším období.

Ve čtvrtek a pátek 11.-12.března 2010 se v pardubickém kulturním centru IDEON uskuteční finále Festivalu vědy a techniky dětí a mládeže Pardubického kraje.
Soutěž samozřejmě není zaměřena jen na kosmonautiku, ale řada soutěžících projektů ke kosmonautice a astronomii úzkou vazbu má. Během dvou dnů se představí více než 150 studentských projektů - a podle toho, co jsem viděl jako porotce regionálního kola v Pardubicích - je se na co těšit. Invence studentů je veliká. Vítězové této soutěže postupují do celostátní soutěže Expo science AMAVET, která proběhne 6.-7.5.2010 v Praze v budově Akademie věd (fotografie z loňského pražského finále AMAVET jsou zde)

V úterý 16.3.2010 se v pražském Planetáriu ve Stromovce uskuteční další díl Kosmonautické kroniky - tentokráte na téma "Kosmonautika po Obamovi"

Ve čtvrtek 18.března 2010 by měl na Elektrofakultě ČVUT v Dejvicích proběhnout první seminář cyklu přednášek "Kosmická technika známá neznámá". Podvečerní blok přednášek by měl mít pět dílů a první téma bude zaměřené na historii kosmonautiky. Cestou od rakety V2 po současnost provede zájemce moje maličkost... Bližší informace o této, ale i o dalších přednáškách cyklu, budou zveřejněny na tomto blogu, nebo se ozvěte na můj e-mail milan(zav)halousek.eu

A ve čtvrtek 25.3.2010 se koná přednáška Pavla Toufara "Třináctá komnata kosmonautiky a kosmické skandály" - v Leteckém klubu hotelu Duo (Střížkov), začátek je v 17 hodin.
Bohužel ten samý den se koná i pravidelné setkání Kosmo Klubu v Planetáriu (začátek v 18 hodin).

Apollo na pardubickém Gymnáziu ...

4. března 2010 v 19:44
Dalším místem kde je nainstalovaná moje výstava "Projekt Apollo: Nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru" je pardubické Gymnázium na Dašické ulici.
Dvě fotografie ukazují pověšené panely v posluchárně fyziky.
Tak snad se to studentům bude líbit
Výstava byla od podzimu 2008 instalována v Dětském klubu Domino v Praze (prosinec 2008 - únor 2009), Krajské knihovně Pardubice (březen 2009), na Gymnáziu Teplice (květen-červen 2009), v Muzeu v Banské Bystrici (září 2009), na Hvězdárně v Žiaru nad Hronom (říjen 2009) a v Krajské knihovně v Karlových Varech (listopad-prosinec 2009).
Kromě toho se krátkodobě představila při Noci vědců na ondřejovské hvězdárně (září 2009), při premiéře filmu "Cesta na Měsíc 3D" v pražském IMAXU na Flóře (leden 2009) a na loňské KOSMOS-NEWS PARTY v Bohdančii (květen 2009).

Vladimír Remek - 32 roků poté ...

2. března 2010 v 11:00
Dnes to je přesně 32 roků, co z kazašského kosmodromu Bajkonur odstartoval Sojuz 28 s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem na palubě.
Československo se tak stalo po Sovětském svazu (Jurij Gagarin, 12.4.1961) a Spojených státech (John Glenn, 20.2.1962) třetí zemí světa, která měla ve vesmíru svého občana.

Některé aspekty výběru i vlastního letu Vladimíra Remka jsou dodnes zdrojem značných a rozporuplných diskusí - přesto zůstane už navždy neoddiskutovatelným faktem, že se Vladimír Remek stal prvním evropským kosmonautem...

Přihlášky na KNP 2010 ...

1. března 2010 v 20:51
Teprve před třemi nedělemi byla zprovozněna on-line registrace účastníků letošní KOSMOS-NEWS PARTY.
A k dnešnímu dni máme již přes 60 přihlášených zájemců. Protože limit, při jehož dosažení se registrace uzavírá, je stanoven na 85 účastníků, doporučuji všem zájemcům se přihlásit co nejdříve...

Milan